... به هوای تو سوختیم

یا صاحب الزمان (عج) !

 چون شمع نیمه جان، به هوای تو سوختیم.       با گریه ساختیم و به پای تو سوختیم.
اشکی که ریختیم، به یاد تو ریختیم        عمری که سوختیم، برای تو سوختیم.
پروانه سوخت یک شب و آسود جان او،        ما عمر ها، ز داغ فراق تو سوختیم.
دیشب که یار، انجمن افروز غیر بود          ای شمع ! تا سپیده، به جای تو سوختیم.

 
*****

/ 0 نظر / 43 بازدید