... هوای کوی تو کردم

به کعبه رفتم و ز آنجا، هوای کوی تو کردم     جمال کعبه تماشا، به یاد روی تو کردم.
شعار کعبه چو دیدم سیاه، دست تمنا     دراز، جانب شعر سیاه موی تو کردم.
چو حلقه در کعبه، به صد نیاز گرفتم     دعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کردم.
نهاده خلق حرم، سوی کعبه روی عبادت     من از میان همه، روی دل به سوی تو کردم.
مرا به هیچ مقامی، نبود غیر تو نامی     طواف و سعی که کردم، به جستجوی تو کردم.
به موقف عرفات، ایستاده خلق دعا خوان   من از دعا، لب خود بسته، گفتگوی تو کردم.
فتاده اهل منا، در پی منا و مقاصد     چو جامی از همه فارغ، من آرزوی تو کردم.

*****

دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد ؟          ابری که در بیابان، بر تشنه​ای ببارد.
ای بوی آشنایی! دانستم از کجایی ؟          پیغام وصل جانان، پیوند روح دارد.

*****

ای باد صبا ! به ذی طوی، کن سفری         تا بلکه ز مهدی (عج)، تو بگیری خبری.
گر نیست به ذی طوی و رضوی، آن ماه،         بر ساحت قلب های ما کن گذری.

***** 

/ 0 نظر / 65 بازدید