« درد دل با امام زمان (عج) »

( اشعار و دل نوشته ها )

کلام و حدیث // نماز

* حضرت رسول اکرم (ص) :

" هر چیز را زینتی است و زینت اسلام ؛ نمازهای پنجگانه است. "

* حضرت امام علی (ع) :

" اگر نمازگزار می دانست ؛ تا چه اندازه مشمول جلال و رحمت الهی است ،
هیچ چیز او را راضی نمی کرد که سر از سجده بردارد.

*  *  *  *  *  

+